TP.HCM: Khuyến khích đầu tư và sử dụng vật liệu xây không nung -

TP.HCM: Khuyến khích đầu tư và sử dụng vật liệu xây không nung

Sở Xây dựng TP.HCM được giao làm đầu mối chủ trì tổ chức triển khai phổ biến tuyên truyền để khuyến kích đầu tư và sử dụng vật liệu xây không nung. 


UBND Tp.HCM vừa giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường tổ chức triển khai phổ biến, tuyên truyền các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, ngành và của UBND Thành phố để khuyến kích đầu tư và sử dụng vật liệu xây không nung (đặc biệt là loại gạch xi măng-cốt liệu), hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung; xây dựng lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng (lò hofman) sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí) đề xuất UBND Thành phố trình Bộ Xây dựng thẩm định trước ngày 30/11/2013.

UBND Tp.HCM cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 14/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung; Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 về việc quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng; Chỉ thị số 04/2013/CT-UBND ngày 28/1/2013 của UBND TP. HCM về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Theo báo Xây Dựng.

FOLLOWS: Facebook Google Youtobe Tiwter Copyright © 2016 THANH LIEM PHAT. All rights reserved. Design by Nina.com